ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΩ ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Το γραφείο μας μπορεί να συντάξει τον πλήρη φάκελο για την πολεοδομία αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες μελέτες ή ένα μέρος αυτών. Μπορεί να επιβλέψει οποιαδήποτε μελέτη σε όλη την ελληνική επικράτεια και να κατασκευάσει εξολοκλήρου το έργο.

Επίσης μπορεί να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους ιδιώτες σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του πολιτικού μηχανικού του αρχιτέκτονα και του μηχανολόγου.

Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά τις επί μέρους μελέτες ενός οικοδομικού έργου που εκπονεί το γραφείο μας αυτές είναι οι εξής :

Αρχιτεκτονικά

Αρχιτεκτονικές λύσεις με μοντέρνο σχεδιασμό λειτουργικούς χώρους και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες σας.

  • Στατικά
Στατικές μελέτες νέων κτιρίων με τον τελευταίο αντισειμικό κανονισμό & κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Έλεγχος υπάρχοντος κτιρίου με παλαιούς και νέους κανονισμούς υπολογισμός ενισχύσεων σε περίπτωση που χρειάζονται προσθήκες καθ'ύψος και κατ'επέκταση και επίβλεψη αυτών. Ειδικά για τις στατικές μελέτες το γραφείο μας παρέχει και υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε διάφορες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρίες αλλά και σε νέους μηχανικούς.
  • Μηχανολογικά Ηλεκτρολογικά Τοπογραφικά
Παρέχουμε πλήρη σειρά μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και τοπογραφικών σχεδίων.
  • Φορολογικά Αμοιβές Μηχανικών
Αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό των φορολογικών και των αμοιβών των μηχανικών για οποιαδήποτε μελέτη ή επίβλεψη.